Контроль і ревізія.

 

Варіант 5.

План.

 1. Планування ревізій фінансово – господарської діяльності підприємств.
 2. Прийоми та методи виявлення порушень і зловживання при контролі грошових коштів.
 3. Контроль розрахунків з підзвітними особами.

         Список використаної літератури.

Continue Reading


Достижение целей в квазисовременном обществе: социальные сети в России

 

План

Введение

 1. Роль социальных сетей в современном обществе
 2. Формальные и неформальные социальные сети
 3. Ситуационная характеристика социального капитала
 4. Многообразие социальных сетей в условиях неопределенности

Выводы

Continue Reading


К вопросу об определении понятия политической культуры

 

План

         Введение

 1. Зарождение и развитие понятия «политическая культура»
 2. Содержание понятия «политическая культура»
 3. Подходы к пониманию содержания и структурных элементов понятия «политическая культура»

         Выводы

Continue ReadingПраво притулку в Україні та світі

Права та свободи людини

 

Зміст

         Вступ

 1. Правове регулювання права притулку в світі
 2. Особливості правового регулювання надання права притулку в Україні

         Висновки

         Список використаної літератури

 

Continue Reading


Смертная казнь

Риторика

 

План

         Введение

 1. Сущность смертной казни. Противники и сторонники
 2. Отношение к смертной казни в разных государствах. Виды смертной казни

         Выводы

         Список использованной литературы

Continue Reading


Правова охорона комп’ютерних програм.

 

План.

         Вступ.

 1. Охорона комп’ютерних програм патентним правом.
 2. Охорона комп’ютерних програм авторським правом.
 3. Можливості спеціальної системи охорони.

Висновки.

Список використаної літератури.

Continue Reading


Історія вчень про державу і право.

 

План.

 1. Російський монархізм XVIII століття – початку XIX століття (Василь Татищев, Михайлов, Щербатов, Микола Карамзін тощо) та офіційна самодержавна ідеологія (гр.Уваров, Микола II).
 2. Трансформації комуністичної політико – правової доктрини у ХХ століття досліду Азії, Африки та Латинської Америки.

         Список використаної літератури.

Continue Reading


Порівняльний аналіз організації державної влади в Україні за парламентсько-президентської форми державного правління і в Польщі

Соціально – філософський аналіз суспільного розвитку

 

         Аналіз Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р., який набув чинності 1 січня 2006 р. і потім у 2010 році був скасований Конституційним Судом України, дозволяє констатувати прагнення законодавця запровадити в Україні парламентсько-президентську систему правління.

         Однією із сутнісних ознак парламентсько-президентської республіки є компетенційна перевага парламенту у формуванні уряду, що здебільшого зумовлено використанням юридичної інвеститури при формуванні вищого органу виконавчої влади. Конституція України (статті 83 і 114) визначає, що коаліція депутатських фракцій вносить пропозиції щодо кандидатури Прем’єр-міністра Президенту України та кандидатур до складу уряду (окрім Міністра оборони й Міністра закордонних справ). За поданням Президента Верховною Радою України призначаються Прем’єр-міністр, Міністр оборони й Міністр закордонних справ, а за поданням Прем’єр-міністра — інші члени Кабінету Міністрів України.

Continue Reading


Імідж державного службовця

 

План

         Вступ

 1. Персонал державного управління: структура, зміст та рівні якостей.
 2. Етика державного службовця.
 3. Професійне навчання як складова діяльності державного службовця.

         Висновки

         Список використаної літератури.

 


Continue Reading