Основні положення конституції України, Закону України та Концепція по цивільній обороні.

Основні положення конституції України, Закону України та Концепція по цивільній обороні.

План

         Вступ.

 1. Закон і Положення про цивільну оборону.
 2. Система Цивільної оборони і організація її діяльності
 3. Організація цивільної оборони на обєктах господарської діяльності.
 4. Сили та засоби Цивільної оборони.

         Висновки.

         Список використаної літератури.

Continue Reading


Правова система

Правова система

План

         Вступ

 1. Поняття, ознаки та структура правових систем
 2. Види правових систем світу

         Висновки

         Список використаної літератури

 

Continue Reading


Юридична техніка і мова законодавства

Теорія держави та права

Юридична техніка і мова законодавства

План

         Вступ

 1. Поняття юридичної техніки та її види
 2. Мова законодавства

         Висновки

         Список використаної літератури

 

Continue Reading


Захист приватних прав в римському праві

Римське приватне право

Захист приватних прав

План

         Вступ

 1. Форми захисту прав
 2. Особливості цивільного процесу
 3. Позови в римському цивільному праві
 4. Особливості преторського захисту

         Висновки

         Список використаної літератури

Continue Reading


Методологія юридичної науки: сучасний стан та перспективи розвитку

Методологія юридичної науки: сучасний стан та перспективи розвитку

Зміст

 

Вступ. 3

Розділ І Юриспруденція як наука. 6

Розділ ІІ Поняття і зміст методології юридичної науки. 10

Розділ ІІІ Методи наукового пізнання держави і права. 17

3.1 Філософський метод. 17

3.2 Загальні методи вивчення теорії держави і права. 29

3.3 Приватно-наукові методи. 33

Висновки. 37

Список використаних джерел та літератури. 41

 

 

 

Continue Reading


Права людини і права громадянина: проблеми співвідношення

Права людини і права громадянина: проблеми співвідношення

План

         Вступ

 1. Аналіз філософського праворозуміння “прав і свобод” людини в історії світової цивілізації
 2. Становлення і розвиток політико – правової думки щодо прав особи

         Висновки

         Список використаних джерел та літератури

 

Continue Reading


Суб’єкти підприємницької діяльності

Правове регулювання діяльності людей

Суб’єкти підприємницької діяльності

План

 1. Види суб’єктів підприємницької діяльності
 2. Юридичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності
 3. Громадяни як суб’єкти підприємницької діяльності
 4. Правовий статус підприємців – іноземців

         Список використаної літератури

 

Continue Reading


Правова держава — шляхи становлення і розвитку

Правова держава — шляхи становлення та розвитку.

ПЛАН

         Вступ

 1. Формування ідеї правової держави.
 2. Основні характеристики правової держави.
 3. Захист прав людини – обов’язок держави.

Висновки.

Список використаної літератури.

Continue Reading


Держава і право

Енциклопедія права.

Тема 4.

Держава і право.

План.

 

Вступ

с.3

1

Держава і право: поняття та їх функції в суспільстві.

с.4

2

Існування права через механізм держави.

с.12

 

Висновки.

с.19

 

Список використаної літератури.

с.20

 

 

Continue Reading