Походження держави, поняття, ознаки, функції та джерела права

Основи теорії держави та права.

Варіант 1.

План.

         1. Поняття, ознаки та історичні умови виникнення держави.

         2. Типи, функції та форми держави.

         3. Основні теорії походження держав.

         4. Поняття, ознаки, функції та джерела права.

         5. Система права, норми права та їх ознаки.

         Список використаної літератури.

Continue Reading


Головні моменти, що розглядаються у психологічній культурі

Головні моменти, що розглядаються у психологічній культурі.

План.

         Вступ.

 1. Поняття психологічної культури.
 2. Особливості видів психологічної культури.
 3. Принципи і функції психологічної культури.

         Висновки.

         Список використаної літератури.

Continue Reading


Порівняльна характеристика правової системи України і Бразилії

Порівняльна характеристика правової системи України і Бразилії

План

         Вступ

 1. Загальна характеристика правової системи Бразилії
 2. Спільне та відмінності в правових системах України і Бразилії

         Висновки

         Список використаної літератури

 

Continue Reading


Конституційні ідеї М.Грушевського

Конституційні ідеї М.Грушевського

План

         Вступ

 1. Виникнення та розвиток української політико-правової думки
 2. Політико-правова концепція М.Грушевського

         Висновки

         Список використаної літератури

 

Continue Reading


Государство, его органы и функции.

Государство, его органы и функции.

План

Введение.

 1. Происхождение государства.
 2. Органы государства.
 3. Функции государства.

         Заключение.

         Список использованной литературы.

Continue Reading


Государственный суверенитет. Его соотношение с другими видами суверенитета

 

План

         Введение.

 1. Теория государственного суверенитета.
 2. Соотношение государственного суверенитета с другими видами суверенитета.

            Выводы.

         Список использованной литературы.


Continue Reading


Вивчити та проаналізувати  права та свободи людини і громадянина на прикладах Конституції УРСР 1978 року та Конституції України 1996 року

Вивчити та проаналізувати  права та свободи людини і громадянина на прикладах Конституції УРСР 1978 року та Конституції України 1996 року.

Четверта Конституція УРСР була ухвалена на позачерговій сьомій сесії Верховної Раді 20 квітня 1978 року. У преамбулі цієї Конституції записано наступне: “Народ Української Радянської Соціалістичної Республіки:

 • керуючись ідеями наукового комунізму,
 • усвідомлюючи себе невід’ємною частиною всього радянського народу,
 • зберігаючи спадкоємність конституційного розвитку нашої країни, ідей і принципів Конституції Української РСР 1919 року, Конституції Української РСР 1929 року і Конституції Української РСР 1937 року та у відповідності з Конституцією (Основним Законом) Союзу Радянських Соціалістичних Республік 1977 року, яка закріпила основи суспільного устрою і політики СРСР, встановила права, свободи і обов’язки громадян, принципи організації і цілі соціалістичної загальнонародної держави, приймає і проголошує цю Конституцію.”

Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей приймаючи у 1996 році Конституцію незалежної України керувалась вже не ідеями наукового комунізму, а Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року при цьому усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми і прийдешніми поколіннями.

Отже, проаналізувавши тільки преамбули обох Конституцій, можна зрозуміти, що спрямованість цих Основних Законів різна.

Continue Reading


Біоетика та естетика

Право.

Варіант 12.

План.

 1. Теоретичне питання: розкрийте особливості біоетики в умовах глобалізації.
 2. Практичне завдання: як ви розумієте положення про те, що все в світі може бути розглянуто естетично? Визначте певну кількість положень про можливість розглядати все в світі естетично. Зв’яжіть ці положення в єдину структуру. Намалюйте цю структуру.
 3. Тести: естетика вивчає досвід освоєння дійсності, в результаті якого людина відчуває сутнісну нероздільність з:
 4. Об’єктивною нереальністю.
 5. Універсумом.
 6. Суб’єктивною нереальністю.
 7. Універсаліями органічного порядку.
 8. Нереальністю.

         Список використаної літератури.

Continue Reading


Типологія держави в історії. Ретроспектива та сучасні перспективи

Типологія держави в історії. Ретроспектива та сучасні перспективи

Зміст

Вступ_ 3

Розділ І Загальне поняття типу  держави_ 4

Розділ ІІ Критерії виділення типів держави_ 6

Розділ ІІІ Формаційний підхід до типології держави_ 9

Розділ ІV Цивілізаційний підхід до типології держави_ 14

Висновки_ 20

Список використаних джерел та літератури_ 23

Вступ

Continue Reading


Порівняльна характеристика правової системи України та РФ

Порівняльна характеристика правової системи України та РФ

План

         Вступ

 1. Історіко-правові аспекти взаємного впливу правової системи України і РФ
 2. Загальне та особливе в правових системах України та РФ

         Висновки

         Список використаної літератури

 

Continue Reading